alyva.lt - specializuota alyvos parduotuvė

Krepšelyje:

0 prekių už 0.00€
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Filtruoti:
Naujausi straipsniai

MOTUL BRAKE CLEAN P2 stabdžių valiklis 400ml

Gamintojas: MOTUL
Prekės kodas: MTL102989
Talpa: 400 ml
Pristatymas: 1-2 darbo dienos
Kaina: 7.02€ 6.18€
be PVM: 5.11€

MOTUL BRAKE CLEAN P2

Labai veiksminga, nechlorintoji, riebalus pašalinanti priemonė stabdžių diskams ir būgnams, sankaboms, uždegimo žvakėms. Išskirtinė MOTUL® Brake Clean formulė yra specialiai sukurta veiksmingam alyvos, tepalų, stabdžių skysčio, dervų ir dulkių pašalinimui. Palengvina mechaninių detalių surinkimą ir išrinkimą.
Nenaudoti ant plastikinių ar lakuotų / dažytų paviršių.

Talpa: 400ml

 

        GHS02               GHS07                 GHS08                GHS09
 

PAVOJINGA

Produkto identifikatoriai :
EC 921-024-6 HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE
606-002-00-3 BUTANONAS

Pavojingumo frazes :

H222 Ypac degus aerozolis.
H229 Slegine talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H304 Prarijus ir patekus i kvepavimo takus, gali sukelti mirti.
H315 Dirgina oda.
H319 Sukelia smarku akiu dirginima.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Labai veiksminga, nechlorinta, riebalus šalinanti priemonė stabdžių diskams ir būgnams, sankaboms, uždegimo žvakėms. Išskirtinė MOTUL Brake Clean formulė yra specialiai sukurta veiksmingam alyvos, tepalų, stabdžių skysčio, dervų ir dulkių pašalinimui. Palengvina mechaninių detalių surinkimą ir išrinkimą. Nenaudoti ant plastikinių ar lakuotų/dažytų paviršių. Sudėtyje yra: angliavandenilių C6-C7, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių junginių, <5% n-heksano. Butanone. PAVOJINGA: H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginis indas. Gali sprogti nuo karščio. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.Labai veiksminga, nechlorinta, riebalus šalinanti priemonė stabdžių diskams ir būgnams, sankaboms, uždegimo žvakėms. Išskirtinė MOTUL Brake Clean formulė yra specialiai sukurta veiksmingam alyvos, tepalų, stabdžių skysčio, dervų ir dulkių pašalinimui. Palengvina mechaninių detalių surinkimą ir išrinkimą. Nenaudoti ant plastikinių ar lakuotų/dažytų paviršių. Sudėtyje yra: angliavandenilių C6-C7, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių junginių, <5% n-heksano. Butanone. PAVOJINGA: H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginis indas. Gali sprogti nuo karščio. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jos etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną ar kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P301+P310 Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį/pakuotę išmesti laikantis vietos/regiono/šalies/tarptautinių teisės aktų nuostatų. Alifatinių angliavandenilių: 30 % ir daugiau.

Kilmės šalis: Prancuzija. Platintojas UAB Pirklys, Pramonės pr. 6, Kaunas, Mob. +370 600 21 118

 

Alyvos gamintojas MOTUL:

1853 metais įkurta "Swan & Finch" kompanija pradėjo vykdyti veiklą aukštos kokybės alyvų gamyboje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nuo 1920 metų kompanija pradeda savo gaminius ekportuoti į kitas rinkas. Tuo metu jai priklausė tokie "brandai" kaip Aerul, Textul ir Motul.

1932 metais "Swan & Finch" kompanija pasirašė Motul gaminių atstovavimo Europoje sutartį su Prancūzijos kompanija "Supra Penn".

1953 metais Europos rinkai buvo pristatyta pirmoji visasezonė (multigrade) alyva Motul Century.

1957 metais "Swan & Finch" kompanija sustabdė savo veiklą JAV, o tuo pasinaudojusi kompanija "Supra Penn" išpirko visus patentus ir leidimus susijusius su Motul pavadinimu ir pakeitusi savo pavadinimą į MOTUL S.A. toliau vystė gamybą, tik jau Prancūzijoje.

1966 metais rinkai buvo pristatyta pirmoji pusiau sintetinė alyva Century 2100, kurios sąvybės tuo metu buvo dešimtis kartų geresnės nei kitų rinkoje buvusių produktų. Tai buvo ypatingas Motul kompanijos pasiekimas. Žinoma, tokia alyva tuo metu buvo reikalinga lenktyninėms mašinoms, jei konkrečiai Formula 1 automobiliams.

1971 metais Motul kompanija žengė dar vieną svarbų žingsnį alyvų istorijoje pristatydama rinkai pirmą 100 proc. sintetinę alyva Century 300V. Šis produktas taip pat buvo kurtas visų pirma lenktynėse dalyvaujantiems automobiliams. Tolimesni kompanijos plėtros darbai vyko steigiant dukterines įmones Vokietijoje, Ispanijoje, JAV, Rusijoje, Brazilijoje ir kitose pasaulio šalyse. Šiandien Motul kompanija yra atstovaujama visame pasaulyje tiek per dukterinių įmonių tinklą tiek per oficialių atstovų ratą, kuris nuolat auga ir plečiasi.

PRODUKTAI, ASORTIMENTAS, IŠSKIRTINUMAI:

Motul buvo pirmoji pasaulyje alyvos gamintoja sukurusi unikalią ESTER technologiją, kurios panaudojimas 100 proc sintetinių alyvų gamyboje padėjo pritaikyti iki tol tik aviacijoje naudotą technologinį sprendimą kasdieniuose automobiliuose. Augalinės kilmės esteriai suteikia didžiulį privalumą kai lyginame alyvų temperatūrinį atsparumą, suteikiamą apsaugą nuo dėvėjimosi ir kitas svarbias sąvybes. ESTER technologijos pagrindu šiandien gaminami visi 300V serijos produktai, skirti išskirtinai sportui (moto ir auto). Būtent sporte aukščiausios kokybės alyva suteikia labiausiai jaučiamą pranašumą. Motul kompanija savo tyrimais įrodo, kad teisingai parinkta alyva sportiniam automobiliui suteikia netgi daugiau galios! Šiandien ši technologija nuolatos pritaikoma ir kasdienės paskirties tepimo produktuose, taip suteikiant jiems dar geresnes sąvybes.

Kalbant apie Motul asortimentą, galime tvirtinti jog šis gamintojas turi sprendimą 99,99% visų galimų poreikių. Plati 100% sintetinių variklinių alyvų automobiliams gama yra nuolat plečiama ir 2016 metais rinkai buvo pristatyta 0W-8 klampos alyva. Šis produktas jau 2016 metais naudojamas kai kuriuose HONDA gamintojo varikliuose. Motul pirmas gamintojas pristatęs tokią alyva vadinamąjai "aftermarket" rinkai. Apie Motul produktus, skirtus motociklams taip pat tik teigiamai atsiliepia įvairiausios motociklų gamintojų motosporto komandos. Bendradarbiavimas su SUZUKI, YAMAHA ir kt. gamintojais padeda kurti aukščiausios kokybės produktus, kurie tampa etaloniniais sprendimais tiek kasdieniam naudojimui tiek išskirtiniams sporto poreikiams. Nuo 2001 metų gamintojas intensyviai vysto ir pramoninių alyvų gamą Motul TECH, kuri šiandien irgi turi sprendimus naujausiems sunkvežimių gamintojų varikliams, imantriausiems hidrauliką naudojantiems įrenginiams ir kt. pramonės segmentams.